• خبر روز


جلسه کرسی ترویجی نظریه پردازی
جلسه کرسی ترویجی نظریه پردازی - "روش شناسی پژوهش های پسا نوین گرا در مطالعات سازمانی"
 ٠٩:١٤ - 1396/02/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش‌های آزاد دانشگاه در راستای ارتقاء مهارت های عملی
آموزش‌های آزاد دانشگاه در راستای ارتقاء مهارت های عملی
 ١٧:٣٩ - 1396/02/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
پذیرش دانشجو بدون آزمون
پذیرش دانشجو بدون آزمون
پذیرش دانشجو بدون آزمون(استعداد درخشان )
 ١٥:١٩ - 1396/01/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مواد درسی آزمون جامع دکتری خرداد ماه 96
مواد درسی آزمون جامع دکتری خرداد ماه 96
 ١٩:١٧ - 1396/01/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
سخنرانی خدمات کسب و کار در حوزه گردشگری و توسعه دانشگاهی
سخنرانی خدمات کسب و کار در حوزه گردشگری و توسعه دانشگاهی
 ١٧:٢٠ - 1396/01/21 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>