معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۹۸۴

تاریخچه

 

در مرداد ماه سال 1360 به منظور یکپارچگی بیشتر در رشته های مشابه درمجتمع علوم اداری و بازرگانی برخی از مدارس عالی و دانشکده ها نظیر مدرسه عالی بازرگانی، مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات، مدرسه عالی مهمانداری و خدمات پرواز، مدرسه عالی ایران زمین، مدرسه عالی ریاضیات و مدیریت اقتصادی کرج، موسسه عالی حسابداری، موسسه علوم بانکی، سازمان مدیریت صنعتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مرکز مطالعات مدیریت ایران با هم ادغام شدند و دانشکده مدیریت و حسابداری تاسیس شد. قدمت دانشکده مدیریت و حسابداری در واقع در رشته حسابداری و امور مالی به سال 1336 و در رشته بازرگانی به سال 1337 و در رشته مدیریت دولتی به سال 1351 برمی گردد. این دانشکده در بدو تاسیس در رشته و گرایش های تحصیلی مدیریت (بازرگانی، دولتی، صنعتی)، حسابداری، خدمات بانکی، خدمات پستی، خدمات پرواز، جهانگردی و هتلداری در مقاطع مختلف جمعاً 1757 نفر دانشجو داشته است. در حال حاضر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی با تعداد 1500 نفر دانشجوی روزانه و شبانه در مقطع کارشناسی و 450 نفر کارشناسی ارشد و 450 نفر دکتری و 75 نفر عضو هیات علمی و 68 نفر کارکنان اداری، یکی از قدیمی و مطرح ترین دانشکده های مدیریت و حسابداری در سطح کشور قلمداد می شود.