معرفی رساله ها و پایان نامه های دفاع شده

تعداد بازدید:۲۹۲۱

عنوان: الگوی حکومتداری مبتنی بر اندیشه امام خمینی ره

استاد محترم راهنما: جناب آقای دکتر حسین پور

اساتید محترم مشاور: جناب آقای دکتر قربانی زاده-جناب آقای دکتر رضائی منش

داور داخلی و نماینده محترم پژوهشی: جناب آقای دکتر اصلی پور

داور داخلی :جناب آقای دکتر رودساز

داور خارجی: جناب آقای دکتر رضائیان

فیلم جلسه دفاع

--------------------------------------------------------------

 

دانشجو آقای مهدی محمد رضایی

عنوان دفاع پایان نامه: پدیدار شناسی سیاه چاله های سازمانی در وزارت آموزش و پرورش

استاد راهنما: دکتر رضایی منش

استاد مشاور: دکتر واعظی ، دکتر قربانی زاده

استادداور: دکتر کوشکی ، دکتر غیاثی ، دکتر رهنورد

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

دانشجو آقای ارشد هدایتی

عنوان دفاع پایان نامه: مدل همکاری بانک های خصوصی ایرانی با فین تک ها

استاد راهنما: خانم دکتر دهدشتی

استاد مشاور: دکتر محمود محمدیان ، دکتر وحید ناصحی فر

استادداور: دکتر پیام حنفی زاده ، دکتر مهدی ابراهیمی ، دکتر خداداد حسینی

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

دانشجو آقای مرتضی بذر افشان

عنوان دفاع پایان نامه:  ارائه هتل یادگیرنده برای صنعت هتلداری جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: دکترحمید ضرغام بروجنی

استاد مشاور: دکتر مهدی کروبی

استادداور: دکتر اصغر مشکی، دکتر محمد تقی تقوی فرد، دکتر سید مجتبی محمودزاده

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشجو آقای سعید ضرغامی

عنوان پایان نامه : مدل مکان زدایی تسهیلات با رویکرد عدالت برای سیستم های دارای ازدحام

استاد راهنما: دکتر مقصود امیری

اساتید مشاور: دکتر محمد تقی تقوی فرد ، دکتر احمد ماکوئی

اساتید داور: دکتر پیام حنفی زاده، دکتر مجتبی حاجیان، دکتر عماد روغنیان

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشجو خانم فاطمه زرگران

عنوان دفاع پایان نامه: ارائه مبنایی توسعه منابع انسانی با رویکرد عصب شناختی

استاد راهنما: دکتر حامد دهقانان

استاد مشاور: دکتر وحید خاشعی ، دکتر سید مجتبی محمود زاده

استادداور: دکتر ترکستانی ، دکتر سلطانی

 

 

---------------------------------------------------------------------

آقای محمد امین خانلرخانی

عنوان پایان نامه : مدل سنجش کیفیت ساختار کنترل های داخلی برای شرکت های بورس اوراق بهادر تهران

استاد راهنما: دکتر برزیده

استاد مشاور: دکتر صدیقی ، دکتر بلو

اساتید داور: دکتر شکرخواه ، دکتر مرفوع ، دکتر حسینی

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------

آقای محسن مسلمی فر

عنوان دفاع پایان نامه : مدلی برای گسترش فناوری پزشکی از راه دور در حوزه درمان

استاد راهنما:  دکتر فیضی ، دکتر تقوی فرد

استاد مشاور: دکتر خاتمی

اساتید داور: دکتر حنفی زاده ، دکتر امیری ، دکتر مقدسی

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

خانم فاطمه محمد نژاد چاری

عنوان دفاع پایان نامه: طراحی مدل کسب و کار برای پلاتفرم های چند جانبه داده بازار ها در حوزه سلامت

استاد راهنما: دکتر بامداد صوفی ، دکتر رئیسی وانانی

اساتید مشاور: دکتر مقصود امیری ، دکتر حنفی زاده

استاد داور : دکتر نقی زاده ، دکتر حاجیان ، دکتر روحانی

 

-----------------------------------------------------------------------------------