کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۱

آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

خانم مهناز خدا پرست

رییس اداره آموزش

48392841

خانم فاطمه الماسی

کارشناس (خدمات آموزشی)

48392824

خانم پریسا صیادی مقدم

امور پرونده های فارغ التحصیل

48392830  

خانم فاطمه دولتی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

48392820

خانم عاطفه ترابی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

48392825

خانم اعظم باقری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

48392865

خانم ام البنین کشاورز

کارشناس تحصیلات تکمیلی

48392977

خانم زهرا حیدری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

48392822

خانم معصومه فرهادی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

48392818

آقای مهدی ستاریان

کارشناس خدمات آموزشی

48392804

خانم سمیه سوری

کارشناس خدمات آموزشی

48392823

آقای کریم قاسمی وند

مسئول امور قراردادهای اساتید

48392848

آقای مهدی سلطانی

مسئول امور کلاس ها

48392846

 

 

امور پژوهشی

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

خانم ویدا طبیب نیا

رئیس گروه امور پژوهشی

48392806

خانم میترا امینی سپهر

کارشناس پژوهشی

48392810

خانم مژگان فارسی

کارشناس پژوهشی

48392835

آقای حبیب الله پارسائی

کارشناس پژوهشی

48392834

خانم شبنم سالم

 

کارشناس پژوهشی

48392839

 

کتابخانه

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

آقای دکتر بیات

رییس کتابخانه

48392856

آقای اصغر دولت آبادی

مسئول بخش امانت کتابخانه

48392852

آقای علیرضا لطفی

مسئول بخش امانت کتابخانه

48392853

آقای علی حسین نورافروز

مسئول بخش اطلاع رسانی و مرجع کتابخانه

48392857

 

سایر بخش ها

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

آقای حسین مهدیئی

مسئول سایت دانشکده

48392881

آقای عبداله نژد ساعی 

مسئول امور عمومی

48392803

خانم زهرا کمیجانی

مسئول امور مالی

48392811

خانم عاطفه خدایی

مسئول امور دانشجوئی(وام و تسهیلات)

48392816

آقای رحیم قانع

مسئول دفتر گروه های آموزشی

48392832

آقای کمال گرشاسبی

کارشناس خدمات علمی

48392921

آقای جعفر بقراطی

مسئول دبیرخانه

48392847

آقای یدالله رمضان زاده

مسئول سمعی و بصری و آمفی تاتر

48392974

آقای محسن بهرام پی

کارپرداز

48392849

آقای پویا بهمنی

حراست

48392859

آقای حسین گلی روشن

مسئول دفتر ریاست دانشکده

48392838