ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۱
نام و نام خانوادگی: داود حسین پور

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت دولتی گرایش خط مشی گداری عمومی

ایمیل: Hosseinpour@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392838
 

ریاست دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی