اطلاعیه تشکیل کلاس ها

تعداد بازدید:0
 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلاس کلاس درس اخلاق و احکام کسب کار استاد نظری مورخه 95/12/14 روز شنبه برگزار نمی گردد. تشکیل نمی گردد.
  •  به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلاس درس حقوق اساسی استاد احمدوند روز چهارشنبه مورخ 95/8/19  تشکیل نمی گردد.
  •  به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلاس سرکار خانم کتایون بهبودی، از تاریخ 14 فروردین 1395 تا 21  فروردین 1395 تشکیل نمی گردد.
  •  به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلاس سرکار خانم دکتر بخشی زاده، از تاریخ 8 اسفند تا 12 اسفند تشکیل نمی گردد.
  •  به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلاس جناب آقای دکتر رحیم زارع، تا تاریخ 8 اسفند تشکیل نمی گردد.
  •  به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلاس جناب آقای دکتر علیرضا دبیر، 24 بهمن ماه تشکیل نمی گردد.