اخبار

اخبار و رویدادها

فراخوان مناظره دانشجویی راه ابریشم مهر ماه 98 بخارست

فراخوان مناظره دانشجویی راه ابریشم مهر ماه 98 بخارست

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

مواد آزمون جامع 98

مواد آزمون جامع 98

فراخوان سازمان بازرسی کشور جهت امریه سربازی

فراخوان سازمان بازرسی کشور جهت امریه سربازی

جذب مشاور فنی برنامه توسعه سازمان ملل

جذب مشاور فنی برنامه توسعه سازمان ملل

اطلاعـیه دانشگاه های خلیج فارس، هنر اصفهان و ملایر در خصوص پذیرش میهمان و انتقال

اطلاعـیه دانشگاه های خلیج فارس، هنر اصفهان و ملایر در خصوص پذیرش میهمان و انتقال

اطلاعیه ها

فراخوان مناظره دانشجویی راه ابریشم مهر ماه 98 بخارست

فراخوان مناظره دانشجویی راه ابریشم مهر ماه 98 بخارست

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

مواد آزمون جامع 98

مواد آزمون جامع 98

فراخوان سازمان بازرسی کشور جهت امریه سربازی

فراخوان سازمان بازرسی کشور جهت امریه سربازی

جذب مشاور فنی برنامه توسعه سازمان ملل

جذب مشاور فنی برنامه توسعه سازمان ملل

اطلاعـیه دانشگاه های خلیج فارس، هنر اصفهان و ملایر در خصوص پذیرش میهمان و انتقال

اطلاعـیه دانشگاه های خلیج فارس، هنر اصفهان و ملایر در خصوص پذیرش میهمان و انتقال

دسترسی