فرم‌ها

تعداد بازدید:۲۱۴۳

 

فرم های عمومی،آموزشی و پژوهشی 

 1. فرم شماره 1-پرسشنامۀ برگزاری همایش علمی داخلی
 2. پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده توسط دانشگاهها ومؤسسات پژوهشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
 3. مجموعه پرسشنامه‌ها و قراردادهای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی-فهرست
 4. مجموعه پرسشنامه‌ها و قراردادهای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی-متن اصلی پرسشنامه ها و قراردادها
 5. فرم شماره 8/1-برگ درخواست وام شهریه نوبت دوم دانشجویان پرداخت کننده شهریه

فرم های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 1. پرسشنامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی ـ پژوهشی
 2. پرسشنامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی ـ ترویجی
 3. فرم 3-پرسشنامه مخصوص سردبیر نشریه
 4. فرم 4-پرسشنامه مخصوص اعضاء هیأت تحریریه نشریه
 5. فرم 5-پرسشنامه مخصوص مدیرمسئول نشریه

فرم های دوره کارشناسی ارشد

 1. دستورالعمل و تقویم مراحل ثبت نام الکترونیکی
 2. فرم کارت دانشجویی پذیرفته شدگان
 3. فرم مشخصات پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد
 4. فرم نظام وظیفه
 5. فرم شماره 11-نمونه فرم، گواهی امضا و مهر تایید شده از سوی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 6. فرم شماره 12-نمونه امضا و فرم تایید شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی
 7. فرم شماره 13-فرم تایید فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی
 8. فرم معدل 14-آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی
 9. فرم شماره 15-فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی
 10. فرم انتخاب واحد درسی
 11. فرم درخواست سنوات تحصیلی
 12. فرم تقاضای تاییده تحصیلی مقطع کارشناسی

​​​​​​​فرم های دوره دکتری

 1. فرم کارت دانشجویی پذیرفته شدگان مقطع دکتری
 2. فرم مشخصات پذیرفته شدگان دکتری
 3. فرم نظام وظیفه
 4. فرم الف-آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز
 5. فرم ب-نمونه فرم، گواهی امضا و مهر تایید شده از سوی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-دکتری نیمه متمرکز
 6. فرم ج-نمونه امضا و فرم تایید شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی-دکتری نیمه متمرکز
 7. فرم د-فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی ارشد
 8. فرم ه-برگ تقاضانامه برای بهره مندی از مزایای آموزش رایگان-دکتری نیمه متمرکز