فرصت های پژوهشی

تعداد بازدید:۶۵۸

 گروه خودروسازی سایپا


مرکز تحقیقات کاربردی معاونت عملیات ناجا، به استحضار می رساند این مرکز به منظور تعامل اثربخش با دانشگاه ها حمایت خود را از فعالیت های پژوهشی(تدوین طرح تحقیقاتی،پایان نامه،تألیف و ترجمۀ کتاب) در حوزه های: 1)C4I و سامانه های فرماندهی و کنترل با تأکید بر امنیت انتظامی 2) پدافند غیرعامل با رویکرد نظم و امنیت انتظامی اعلام می دارد.

فایل الصاقی از لینک زیر قابل دانلود می باشد.