معاونین دانشکده

تعداد بازدید:۲
نام و نام خانوادگی: وجه الله قربانی زاده

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی رشته مدیریت سیستم ها

ایمیل: ghorbanizadeh@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392838
 

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: حسین اصلی پور

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت دولتی

ایمیل: aslipour@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392838
 

معاون پژوهشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی