معاونین دانشکده

تعداد بازدید:۴۴۹۰
نام و نام خانوادگی: وجه الله قربانی زاده

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی رشته مدیریت سیستم ها

ایمیل: ghorbanizadeh@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392838
 

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: کبری بخشی زاده برج

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت بازرگانی 

ایمیل: bakhshi.k@gmail.com

شماره تماس: 48392838
 

معاون پژوهشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی