اخبار

اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری: آزمون جامع

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری: آزمون جامع

(( اطلاعیه بورس تحصیلی مجارستان -2020-2019))

(( اطلاعیه بورس تحصیلی مجارستان -2020-2019))

تعيين زمان مصاحبه آزمون جامع گروه مديريت صنعتي روز دوشنبه 17 دي

تعيين زمان مصاحبه آزمون جامع گروه مديريت صنعتي روز دوشنبه 17 دي

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

برگزاری مراسم بزرگداشت ایام پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری

برگزاری مراسم بزرگداشت ایام پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 99-98

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 99-98

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری: آزمون جامع

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری: آزمون جامع

(( اطلاعیه بورس تحصیلی مجارستان -2020-2019))

(( اطلاعیه بورس تحصیلی مجارستان -2020-2019))

تعيين زمان مصاحبه آزمون جامع گروه مديريت صنعتي روز دوشنبه 17 دي

تعيين زمان مصاحبه آزمون جامع گروه مديريت صنعتي روز دوشنبه 17 دي

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

برگزاری مراسم بزرگداشت ایام پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری

برگزاری مراسم بزرگداشت ایام پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 99-98

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 99-98

دسترسی