اخبار

اخبار و رویدادها

انتخاب دانشجوی نمونه مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد - هفته پژوهش

انتخاب دانشجوی نمونه مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد - هفته پژوهش

شیوه نامه برای دانشجویان دکتری

شیوه نامه برای دانشجویان دکتری

شیوه نامه تحویل پایان نامه و رساله ها

شیوه نامه تحویل پایان نامه و رساله ها

کمک هزینه استعداد درخشان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 96-95

کمک هزینه استعداد درخشان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 96-95

جلسه کرسی ترویجی نظریه پردازی - چیستی اقتصاد دانش­بنیان و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

جلسه کرسی ترویجی نظریه پردازی - چیستی اقتصاد دانش­بنیان و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

جلسه معارفه با مدیر و اساتید گروه بازرگانی

جلسه معارفه با مدیر و اساتید گروه بازرگانی روز یکشنبه

اطلاعیه ها

برگزاری کارگاه مروری بر بازار دارویی ایران و جهان برای شناسایی رویکردها و چالش های صنعت داروسازی

برگزاری کارگاه مروری بر بازار دارویی ایران و جهان برای شناسایی رویکردها و چالش های صنعت داروسازی

تب دانشگاه علامه

دسترسی