اخبار

اخبار و رویدادها

مدارک لازم جهت تشکيل پرونده در مقطع کارشناسی ارشد

مدارک لازم جهت تشکيل پرونده در مقطع کارشناسی ارشد

ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۹۷

ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۹۷

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

مدارک لازم جهت تشکيل پرونده در مقطع دکتري 97

مدارک لازم جهت تشکيل پرونده در مقطع دکتري 97

فراخوان بورس دوره دکتری و پسا دکتری دانشگاه ارفورت آلمان

فراخوان بورس دوره دکتری و پسا دکتری دانشگاه ارفورت آلمان

نحوه پذیرش دانشجو برتر دروه کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان)

نحوه پذیرش دانشجو برتر دروه کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان)

اطلاعیه ها

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

فراخوان بورس دوره دکتری و پسا دکتری دانشگاه ارفورت آلمان

فراخوان بورس دوره دکتری و پسا دکتری دانشگاه ارفورت آلمان

نحوه پذیرش دانشجو برتر دروه کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان)

نحوه پذیرش دانشجو برتر دروه کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان)

دعوت به همکاری شرکت بهران

دعوت به همکاری شرکت بهران

سازمان امور دانشجویان کشور در مورد امکان تهیه کارت شناسایی بین المللی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه و برخورداری از مزایای کارت یاد شده

سازمان امور دانشجویان کشور در مورد امکان تهیه کارت شناسایی بین المللی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه و برخورداری از مزایای کارت یاد شده

معرفی بورسیه تحصیلی موسسه حامی علوم انسانی

معرفی بورسیه تحصیلی موسسه حامی علوم انسانی

تب دانشگاه علامه

دسترسی