اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه برگزاری مصاحبه آزمون جامع دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری

اطلاعیه برگزاری مصاحبه آزمون جامع دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری

راه اندازی نسخه اولیه سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) در مرکز فناوری اطلاعات

راه اندازی نسخه اولیه سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) در مرکز فناوری اطلاعات

اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری امتحانات روز سه شنبه ۲۱ دی ماه

اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری امتحانات روز سه شنبه ۲۱ دی ماه

فراخوان تشویق آثار دانشجویی

فراخوان تشویق آثار دانشجویی

پایگاه اطلاعاتی امرالد (Emerald)

پایگاه اطلاعاتی امرالد (Emerald)

اسامی دانشجویان مشمول بهره مندی از جوایز بنیاد ملی نخبگان

اسامی دانشجویان مشمول بهره مندی از جوایز بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه ها

اطلاعیه برگزاری مصاحبه آزمون جامع دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری

اطلاعیه برگزاری مصاحبه آزمون جامع دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری

راه اندازی نسخه اولیه سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) در مرکز فناوری اطلاعات

راه اندازی نسخه اولیه سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) در مرکز فناوری اطلاعات

اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری امتحانات روز سه شنبه ۲۱ دی ماه

اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری امتحانات روز سه شنبه ۲۱ دی ماه

آئين نامه غيبت امتحاني

آئين نامه غيبت امتحاني

برگزاری اولین همایش ملّی نشان تعالی خدمات عمومی

برگزاری اولین همایش ملّی نشان تعالی خدمات عمومی

مقررات اعطای جایزه فرصت مطالعاتی سال تحصیلی 96-95 ویژه مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

مقررات اعطای جایزه فرصت مطالعاتی سال تحصیلی 96-95 ویژه مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

تب دانشگاه علامه

دسترسی