هیات علمی دولتی

تعداد بازدید:۱۶۳۶۹
1683617974-.jpg
حسین اصلی پور
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی     تخصص ها و علایق پژوهشی
      

 

%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpg
داود حسین پور
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

1684839644-.jpg
هادی خان محمدی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

1684839662-20230523-102424.jpg
بهروز رضایی منش
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی     تخصص ها و علایق پژوهشی

 

1684827136-20230523-102453.jpg
حبیب الله رودساز
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی تخصص ها و علایق پژوهشی

 

%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C.jpg
سعید زرندی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

1684841395-20230501-111315.jpg
میر علی سید نقوی
مرتبه علمی : استاد
دریافت رزومه علمی و پژوهشی     تخصص ها و علایق پژوهشی

 

1684827548-20230523-102417.jpg
سید جلال الدین فرجی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

1684839838-20230523-133030.jpg
وجه الله قربانی زاده
مرتبه علمی : استاد
دریافت رزومه علمی و پژوهشی   تخصص ها و علایق پژوهشی

 

1684827568-20230523-102445.jpg
غلامرضا کاظمیان
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی   تخصص ها و علایق پژوهشی

 

6545c841e2aea-1.jpg
علیرضا کوشکی جهرمی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی   تخصص ها و علایق پژوهشی