حسابداری

تعداد بازدید:۳۱

 

گروه حسابداری

رشته حسابداری به عنوان با سابقه‌ترین رشته از بدو تشکیل دانشکده حسابداری و مدیریت هدایت آموزشی دانشجویان رشته حسابداری در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر با هدف آموزش و تربیت کارشناسان حسابداری و حسابرسی را عهده دار می‌باشد. حسابداری اطلاعاتی را فراهم می‌کند که تصمیم‌گیرندگان اقتصادی را یاری می‌رساند و نقش مؤثری در برنامه‌ریزی و کنترل عملیات مؤسسات اقتصادی جامعه ایفا می‌کند. حسابداری با تهیه و ارائه گزارشهای مالی که وضعیت مالی و نتایج عملیات مؤسسات و بنگاههای اقتصادی را مشخص می‌کند، سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان را در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و زمینه پاسخگویی را فراهم می‌آورد.

علاوه بر اینکه حسابداری اطلاعاتی را که مبنای تنظیم طرحها و برنامه‌هاست در اختیار مدیریت قرار می‌دهد، اطلاعات لازم در مورد چگونگی اجرای این طرحها و برنامه را نیز گردآوری می‌کند. رشته حسابداری مالی، صنعتی و دولی تقسیم می‌کنند.

 

 

رشته و گرایشهای گروه حسابداری

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

حسابداری

حسابداری  حسابداری مدیریت  حسابداری بخش عمومی- حسابرسی

حسابداری