مدیریت جهانگردی

تعداد بازدید:۱۳۱

گروه مدیریت جهانگردی

نظام علمی گردشگری از جمله نظا‏م‏های نوپای علمی مراکز آموزش عالی کشور به شمار می‏اید. دانشگاه علامه طباطبایی با بدیده گرفتن روندهای جهانی و مسائل مبتلابه و نیاز کشور به مدیریت علمی و دانش محور توسعه‏ی جهانگردی، در سال 1374 اقدام به نوگشایی رشته‏ی«مدیریت جهانگردی» در ایران نمود. برای پیشبرد هدف های پیش‏بینی شده ،گروه آموزشی مدیریت جهانگردی در دانشکده‏ی مدیریت و حسابداری دانشگاه شکل گرفت . این گروه به منظور تحقق رسالت علمی تعیین شده ، فعالیت های خود را در چهار حوزه به شرح زیر برنامه ریزی و ساماندهی نموده است :

الف-  تربیت دانش آموختگانی متعهد، متخصص و کارآمد؛

ب-  تولید و ترویج دانش جهانگردی و تبادل تجارب عملی؛

ج-  انجام پروژه های مطالعاتی و بسط پژوهش محوری؛

د-  ارتباط موثر و نزدیک با صنعت و سازمان های ذیمدخل جهانگردی؛

الف) تربیت دانش آموختگان متعهد، متخصص و کارآمد؛

 • نوگشایی دورهی کارشناسی رشتهی مدیریت جهانگردی (1374)
 • نوگشایی دوره کارشناسی رشتهی مدیریت هتلداری (1383)
 • نوگشایی دوره کارشناسی ارشد رشتهی مدیریت جهانگردی/گرایش بازاریابی (1383)
 • ایجاد مرکز آموزش های نیمه حضوری و تخصصی آزاد مدیریت جهانگردی (1384)
 • نوگشایی دوره کارشناسی ارشد رشتهی مدیریت جهانگردی/ گرایش برنامه ریزی (1386)
 • تهیه و تصویب برنامه و نوگشایی دوره دکتری رشتهی مدیریت جهانگردی (1391)

ب) تولید و ترویج دانش جهانگردی و تبادل تجارب عملی؛

 • انتشار اولین فصلنامه تخصصی مطالعات جهانگردی (1382) و کسب درجه علمی – پژوهشی این فصلنامه (1389).
 • تالیف و ترجمه‏ی کتاب‏های مورد نیاز دانشجویان، مدیران و نیروهای اجرایی و عملیاتی جهانگردی
 • طراحی و برگزاری همایش ها ، سمپوزیوم ها و کارگا‏ه های آموزشی - علمی / تخصصی در زمینه‏ی جهانگردی و مدیریت هتل.

ج)  انجام پروژه های مطالعاتی و بسط پژوهش محوری

 • سازمان دهی و راه اندازی مرکز تحقیقات جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (1383)
 • انجام ، هدایت و نظارت ده ها طرح مطالعاتی و پژوهشی  در زمینه توسعه جهانگردی توسط استادان گروه؛
 • هدایت و انجام بیش از هفتاد پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه جهانگردی و حوزه های مرتبط با آن ؛

د)  ارتباط موثر و نزدیک با صنعت و سازمان های ذیمدخل جهانگردی؛

 • ایجاد کانون هماهنگی دانش و صنعت گردشگری با همکاری معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری (1389)

 

لازم به ذکر است که گروه علاوه بر استفاده از توان علمی اعضاء تمام وقت خود ، از همکاری و توان آموزشی استادان مجرب سایر حوزه های تخصصی و اعضاء علمی سایر دانشگاه های کشور نیز بهره می برد.