فوری-اقدام برای تمدید اعتبار کارت آمایش اتباع افغانستان

۱۲ تیر ۱۴۰۱ | ۱۸:۱۶ کد : ۱۸۵۹۳ خبر روز
تعداد بازدید:۱۸۹
فوری-اقدام برای تمدید اعتبار کارت آمایش اتباع افغانستان

قابل توجه دانشجویان محترم اتباع افغانستان

با توجه به اینکه اعتبار کارت های آمایش 15 و 16 هویتی افغانستان از تاریخ 1401/06/31 به پایان می رسد ؛ اتباع مذکور از تاریخ 1401/03/31 موظف به تمدید اعتبار کارت های خود می باشند.بدیهی است عدم اقدام به تمدید کارت مذکور منجر به عدم ارائه خدمات به پناهندگان جمعی (بیمه،تحصیل ،امور بانکی و....) خواهد شد و عواقب آن متوجه فرد می باشد. 


( ۶ )

نظر شما :