نام و نام خانوادگی: مهدی حقیقی کفاش

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی رشته مدیریت بازرگانی

ایمیل: m.haghighi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392838

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: ایمان رئیسی وانانی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات

ایمیل: imanraeesi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392838

معاون پژوهشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی