اخبار

اخبار و رویدادها

فیلم آموزشی جهت استفاده اساتید محترم از بخش آزمون سامانه آموزش مجازی

به استحضار می‌رساند با توجه به تصمیم معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری امتحانات پایان ترم بصورت مجازی، به پیوست فیلم آموزشی جهت استفاده اساتید محترم از بخش آزمون سامانه آموزش مجازی ارسال می گردد.

دعوت به ثبت نام فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق، مالي و مديريت در سامانه اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي

دعوت به ثبت نام فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق، مالي و مديريت در سامانه اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي

قرار گرفتن انجمن علمی دانشجویی مدیریت کسب و کار(MBA) در زمره انجمن های قابل تقدیر سال 1398 دانشگاه

قرار گرفتن انجمن علمی دانشجویی مدیریت کسب و کار(MBA) در زمره انجمن های قابل تقدیر سال 1398 دانشگاه

قابل توجه دانشجویان شیفت همکاران دانشکده بشرح جدول ذیل می باشد

قابل توجه دانشجویان شیفت همکاران دانشکده بشرح جدول ذیل می باشد 99/03/03لغایت 99/03/07

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 99-1400

دانشگاه نيشابور موسسه آموزش عالي نبي اکرم (ص) موسسه آموزش عالي رشديه موسسه آموزش عالي انرژِي

تسويه حساب الکترونيکي

تسويه حساب الکترونيکي

اطلاعیه ها

فیلم آموزشی جهت استفاده اساتید محترم از بخش آزمون سامانه آموزش مجازی

به استحضار می‌رساند با توجه به تصمیم معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری امتحانات پایان ترم بصورت مجازی، به پیوست فیلم آموزشی جهت استفاده اساتید محترم از بخش آزمون سامانه آموزش مجازی ارسال می گردد.

دعوت به ثبت نام فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق، مالي و مديريت در سامانه اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي

دعوت به ثبت نام فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق، مالي و مديريت در سامانه اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي

قرار گرفتن انجمن علمی دانشجویی مدیریت کسب و کار(MBA) در زمره انجمن های قابل تقدیر سال 1398 دانشگاه

قرار گرفتن انجمن علمی دانشجویی مدیریت کسب و کار(MBA) در زمره انجمن های قابل تقدیر سال 1398 دانشگاه

قابل توجه دانشجویان شیفت همکاران دانشکده بشرح جدول ذیل می باشد

قابل توجه دانشجویان شیفت همکاران دانشکده بشرح جدول ذیل می باشد 99/03/03لغایت 99/03/07

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 99-1400

دانشگاه نيشابور موسسه آموزش عالي نبي اکرم (ص) موسسه آموزش عالي رشديه موسسه آموزش عالي انرژِي

تسويه حساب الکترونيکي

تسويه حساب الکترونيکي