اخبار

اخبار و رویدادها

فراخوان تشویق آثار دانشجویی

فراخوان تشویق آثار دانشجویی

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

فراخوان مناظره دانشجویی راه ابریشم مهر ماه 98 بخارست

فراخوان مناظره دانشجویی راه ابریشم مهر ماه 98 بخارست

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

مواد آزمون جامع 98

مواد آزمون جامع 98

فراخوان سازمان بازرسی کشور جهت امریه سربازی

فراخوان سازمان بازرسی کشور جهت امریه سربازی

اطلاعیه ها

فراخوان تشویق آثار دانشجویی

فراخوان تشویق آثار دانشجویی

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

فراخوان مناظره دانشجویی راه ابریشم مهر ماه 98 بخارست

فراخوان مناظره دانشجویی راه ابریشم مهر ماه 98 بخارست

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

مواد آزمون جامع 98

مواد آزمون جامع 98

فراخوان سازمان بازرسی کشور جهت امریه سربازی

فراخوان سازمان بازرسی کشور جهت امریه سربازی

دسترسی