اخبار

اخبار و رویدادها

منابع آزمون جامع نیمسال اول 1400-99 دانشکده مدیریت و حسابداری

منابع آزمون جامع نیمسال اول 1400-99 دانشکده مدیریت و حسابداری

بورس تحصیلی کشور هنگ کنگ

بورس تحصیلی کشور هنگ کنگ

اطلاعیه مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در خصوص انتشار نشریۀ تحولات جهانی صنعت، معدن و تجارت

اطلاعیه مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در خصوص انتشار نشریۀ تحولات جهانی صنعت، معدن و تجارت

برگزاری همایش سالانه انجمن مالی ایران با محور همراهی اقتصاد با سلامت دردوران کرونا:نقش بازارهای مالی

برگزاری همایش سالانه انجمن مالی ایران با محور همراهی اقتصاد با سلامت دردوران کرونا:نقش بازارهای مالی

اطلاعیه دانشگاه تربت حیدریه در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی "نحوه نگارش مقالات علمی برای مجلات معتبر خارجی با در نظر گرفتن رویکرد سردبیران و داوران"

اطلاعیه دانشگاه تربت حیدریه در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی "نحوه نگارش مقالات علمی برای مجلات معتبر خارجی با در نظر گرفتن رویکرد سردبیران و داوران"

پذیرش بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

پذیرش بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

اطلاعیه ها

منابع آزمون جامع نیمسال اول 1400-99 دانشکده مدیریت و حسابداری

منابع آزمون جامع نیمسال اول 1400-99 دانشکده مدیریت و حسابداری

بورس تحصیلی کشور هنگ کنگ

بورس تحصیلی کشور هنگ کنگ

اطلاعیه مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در خصوص انتشار نشریۀ تحولات جهانی صنعت، معدن و تجارت

اطلاعیه مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در خصوص انتشار نشریۀ تحولات جهانی صنعت، معدن و تجارت

برگزاری همایش سالانه انجمن مالی ایران با محور همراهی اقتصاد با سلامت دردوران کرونا:نقش بازارهای مالی

برگزاری همایش سالانه انجمن مالی ایران با محور همراهی اقتصاد با سلامت دردوران کرونا:نقش بازارهای مالی

اطلاعیه دانشگاه تربت حیدریه در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی "نحوه نگارش مقالات علمی برای مجلات معتبر خارجی با در نظر گرفتن رویکرد سردبیران و داوران"

اطلاعیه دانشگاه تربت حیدریه در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی "نحوه نگارش مقالات علمی برای مجلات معتبر خارجی با در نظر گرفتن رویکرد سردبیران و داوران"

پذیرش بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

پذیرش بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰