اخبار

اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری: آزمون جامع

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری: آزمون جامع

پذیرش مهمان ترم تابستان 98 در دانشگاه های ..

پذیرش مهمان ترم تابستان 98 در دانشگاه های ..

جذب سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور در خصوص جذب فارغ التحصیلان

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع 23 خرداد ماه 98

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع 23 خرداد ماه 98

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

فراخوان تشویق آثار دانشجویی

فراخوان تشویق آثار دانشجویی

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری: آزمون جامع

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری: آزمون جامع

پذیرش مهمان ترم تابستان 98 در دانشگاه های ..

پذیرش مهمان ترم تابستان 98 در دانشگاه های ..

جذب سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور در خصوص جذب فارغ التحصیلان

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع 23 خرداد ماه 98

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع 23 خرداد ماه 98

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

فراخوان تشویق آثار دانشجویی

فراخوان تشویق آثار دانشجویی

دسترسی