اخبار

اخبار و رویدادها

برگزاری دومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری دومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی

*قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی مقطع دکتری*

*قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی مقطع دکتری*

استخدام فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدیریت بیمه و مدیریت بازرگانی

استخدام فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدیریت بیمه و مدیریت بازرگانی

جذب امریه سربازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم

جذب امریه سربازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه ها

برگزاری دومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری دومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی

*قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی مقطع دکتری*

*قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی مقطع دکتری*

استخدام فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدیریت بیمه و مدیریت بازرگانی

استخدام فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدیریت بیمه و مدیریت بازرگانی

جذب امریه سربازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم

جذب امریه سربازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399