مالی و بانکداری

تعداد بازدید:۱۲۶

گروه مالی و بانکداری

 

گروه مالی و بانکداری با توجه به نیاز های شدید در این حوزه و تخصصی بودن مباحث مالی و بانکداری در سال ۱۳۹۵ تشکیل و فعالیت علمی خود را در حوزه آموزش دنبال می نماید.

این گروه هم اکنون در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری و در مقطع دکتری نیز از طریق آزمون و مصاحبه تخصصی پذیرنده دانشجویان علاقه مند و واجد شرایط است. بدین ترتیب رشته ها و گرایشهای موجود در این گروه به شرح جدول زیر میباشد:

مقطع

رشته

گرایش

کارشناسی

مدیریت مالی

---

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی*

---

مالی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مالی

بانکداری

بانکداری اسلامی

---

دکتری

مدیریت مالی*

---

مالی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مالی

بانکداری

 

*  در رشته های مشخص شده با علامت ستاره (*)، پذیرش دانشجوی جدید صورت نمی گیرد.

اساتید این گروه، آقایان دکتر محمدهاشم بت شکن، دکتر محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، دکتر میثم امیری ، دکتر محمد علی دهقان دهنوی، دکتر محمد رجائی باغ سیاهی، دکتر محمدجواد محقق نیا، دکتر مصطفی سرگلزایی، دکتر امیرحسین ارضا، دکتر مسلم پیمانی و دکتر محمدمهدی بحرالعلوم هستند.