گروه مالی و بانکداری 

 

گروه مالی و بانکداری با توجه به نیاز های شدید در این حوزه و تخصصی بودن مباحث مالی و بانکداری در سال 1395 تشکیل و فعالیت علمی خود را در حوزه آموزش و پرورش دنبال می نماید.

هم اکنون در مقطع کارشناسی ارشد گروه مالی و بانکداری از طریق آزمون سراسری پذیرنده دانشجویان علاقه مند و واجد شرایط رشته مالی با دو گرایش مهندسی مالی و بانکداری  و همچنین رشته بانکداری اسلامی می باشد. در مقطع دکتری نیز افراد واجد شرایط از طریق آزمون و مصاحبه تخصصی می توانند در رشته مالی با دو گرایش مشغول به تحصیل شوند.

از سال 1397 با اخذ مجوز های مربوطه مقطع کارشناسی مدیریت مالی نیز به جمع مقاطع قبل اضافه گردیدو اکنون گروه در هر سه مقطع پذیرنده دانشجویان علاقه مند می باشد.

اساتید این گروه : دکتر محمدهاشم بت شکن، دکتر محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، دکتر میثم امیری ، دکتر محمد علی دهقان دهنوی ،دکتر محمد رجائی باغ سیاهی ، دکتر محمد جواد محقق نیا، دکتر مصطفی سرگلزایی ، دکتر مهدی بحرالعلوم هستند.

ردیف  مقطع رشته - گرایش 
1 کارشناسی مدیریت مالی
2 کارشناسی ارشد مالی (گرایش مهندسی مالی و بانکداری )
3 کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی
4 دکترا مالی (بانکداری و مهندسی مالی )