• دفتر خدمات پژوهشی

در راستای مأموریت پژوهشی دانشگاه در خصوص دستیابی به رتبه‌های بین‌المللی مطلوب‌ و انتشار پژوهش‌های برتر در نشریات و کتب معتبر بین‌المللی، واحد خدمات پژوهشی در دانشکده مدیریت و حسابداری راه‌اندازی شده است. هدف از تأسیس این واحد، تسریع در انتشار مقالات علمی بین‌المللی و افزایش سطح کیفی مقالات قابل انتشار می‌باشد. بهمین منظور، خدمات زیر توسط این واحد به اساتید گرامی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه خواهد شد:

  • اعتبارسنجی نشریات علمی بین‌المللی؛

  • همکاری در انتخاب نشریه علمی معتبر و متناسب با موضوع مقاله با هماهنگی نویسنده مسئول؛

  • هماهنگی جهت ترجمه و ویراستاری تخصصی مقالات از طریق پژوهشکده ترجمه دانشگاه؛

  • پیگیری مکاتبات اداری جهت تخصیص منابع مالی بر مبنای گرنت اساتید؛

  • پیگیری اختصاص تشویق برابر آئین‌نامه تشویق آثار پژوهشی.


 

جهت آشنائی بیشتر اساتید و دانشجویان گرامی، مستندات مرتبط با شناسه یکتای پژوهشی (ORCID ID)، نحوه ارزیابی نشریات بین‌المللی (Web of Science and Scopus)، و نحوه ارجاع‌دهی به منابع در نشریات بین‌المللی، مستنداتی بدین شرح تهیه شده‌اند:

1.   ایجاد حساب کاربری درResearchgate.net  

2.   ایجاد شناسه پژوهشی ORCID

3.   آشنایی با وب سایت Impactfactor.ir برای ارزیابی علمی مجلات

4.   تعیین اعتبار نشریه علمی در Web of Science از طریق Clarivate Analytics

5.   تعیین اعتبار نشریه علمی در Scopus از طریق Scimagojr.com

6.   شیوه استناد به مقالات و کتب علمی به روش APA

7.   آشنایی با Google Scholar

 

به منظور دریافت اطلاعات بیشتر به دفتر خدمات پژوهشی به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

طبقه دوم دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر خدمات پژوهشی     

   تلفن داخلی: 2920      ایمیل: sma_research@atu.ac.ir