ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی حوزه‌های علمی مورد علاقه پژوهشی  تجربه حوزه‌های پژوهشی در صنعت حوزه‌های علمی مورد علاقه آموزشی تجربه حوزه‌های آموزشی در صنعت
1 مهدی ابراهیمی مدیریت بازرگانی اجرا و کنترل استراتژیک بانک مدیریت استراتژیک پیشرفته هولدینگ های سرمایه گذاری
طرح کسب و کار پتروشیمی و شیمیائی مدیریت مالی استراتژیک
بورس و تأمین سرمایه
مطالعات امکان سنجی  مالی و اقتصادی فولاد معدن مدیریت بازاریابی پیشرفته
ساختار سازمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات روش تحقیق
شراکت راهبردی  صنابع غذایی
عارضه یابی سازمانی و راه حلهای سازمانی بازرگانی
بهداشتی
بهینه سازی پر تفوی سرمایه گذاری هلدینگهای سرمایه گذاری
2 وحید خاشعی مدیریت بازرگانی مدیریت اسلامی بانک تحول استراتژیک  هولدینگ های سرمایه گذاری
برنامه ریزی استراتژیک خودرو روش تحقیق و فلسفه علم مدیریت
آینده پژوهی و سیاستگذاری صنایع غذایی اجرا و کنترل استراتژی
دارو معماری و طراحی سیستم های سازمانی
بورس
3 سید علی اکبر افجۀ مدیریت بازرگانی رهبری وزارت اقتصاد و دارایی رهبری  
رفتار سازمانی رفتار سازمانی
منابع انسانی منابع انسانی
مدیریت و توسعه سازمانی مدیریت و توسعه سازمانی
رفتار مصرف کننده
رفتارهای سیاسی در سازمان
4 شهرام خلیل نژاد مدیریت بازرگانی طرح ریزی استراتژیک ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح ریزی استراتژیک ارتباطات و فناوری اطلاعات
اجرای استراتژیک اجرای استراتژیک
کنترل استراتژیک دارویی/ فروشگاه زنجیره ای کنترل استراتژیک
روش تحقیق آب و برق روش تحقیق
تئوری سازمان و مدیریت  بانکداری/ بهداشتی تئوری سازمان و مدیریت
5 زهره دهدشتی شاهرخ مدیریت بازرگانی برند بانک رفتار مصرف کننده آنلاین و سنتی نرم افزار و سخت افزار
گردشگری تحقیقات بازاریابی
رسانه های اجتماعی مبانی فلسفی علم
برنامه ریزی استراتژیک صنایع دستی/ دارو سازی روش های تحقیق (کیفی و کمی)
بازاریابی  فروشگاه های اینترنتی بازاریابی رسانه های اجتماعی
رفتار مصرف کننده خودرو سازی بازاریابی بین الملل
بازاریابی بین الملل صنایع کوچک و متوسط مدیریت بازاریابی
بازاریابی صنعتی بازارشناسی
بازاریابی صنعتی
6 سعید صحت مدیریت بازرگانی مدیریت منابع انسانی بانک مدیریت ریسک و بیمه بیمه
مدیریت رفتار سازمانی   منابع انسانی
مدیریت اسلامی بیمه رفتار سازمانی
مدیریت ریسک و بیمه    مدیریت اسلامی
مدیریت کار آفرینی بورس مدیریت کارآفرینی
7 حامد دهقانان مدیریت بازرگانی استراتژی منابع انسانی طراحی ساختار و تشکیلات فلسفه علم و روش تحقیق  
برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک روش تحقیق
توسعه و تحول سازمانی سازمانهای دولتی رفتار سازمانی
رفتار مصرف کننده طراحی/سیستم های منابع انسانی منابع انسانی
8 محمدرضا کریمی علویجه مدیریت بازرگانی بازاریابی خودرو بازاریابی خرده فروشی
بازاریابی بین الملل بانک و سرمایه گذاری بازاریابی بین الملل صنایع غذایی
بازرگانی بین الملل صنایع غذایی بازرگانی بین الملل  خودرو
خرده فروشی بانک و اقتصاد
 
9 محمود محمدیان مدیریت بازرگانی مارکتینگ   مارکتینگ  
برندینگ رفتار مصرف کننده
برندینگ
10 نادر مظلومی مدیریت بازرگانی مدیریت استراتژیک صنعت بیمه مدیریت استراتژیک شامل برنامه ریزی و اجرا صنعت بیمه
مدیریت ریسک مدیریت ریسک
تئوریهای سازمان تئوریهای سازمان
بیمه دروس مرتبط با بیمه  رشته بیمه
11 وحید ناصحی فر مدیریت بازرگانی بازاریابی خودرو بازاریابی و پرند خودرو
تحول سازمانی بانک تحول سازمانی بانک
نیازسنجی آموزشی بیمه مهارتهای حرفه ای مدیریت بیمه
12 مهدی حقیقی کفاش مدیریت بازرگانی ارزیابی صنعت بیمه ارزیابی عملکرد سازمان صنعت بیمه
برنامه ریزی ، اجرا و کنترل استراتژی صنعت دارو برنامه ریزی استراتژیک صنعت دارو
  بهداشت و درمان آسیب شناسی سازمانی  
  شهرداری مدیریت سازمانهای کوچک  
مدیریت منابع انسانی    مدیریت منابع انسانی  
13 مهدی یزدان شناس مدیریت بازرگانی مدیریت منابع انسانی    مدیریت منابع انسانی،تئوریهای سازمان بانک
مدیریت رفتار سازمانی   مدیریت رفتار سازمانی بیمه
فولاد نظریه های مدیریت بهداشت و درمان
14 محمد صالح ترکستانی مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیکی   تجارت الکترونیکی بیمه
بیمه بیمه بیمه بانک
مدیریت ارتباط با مشتری بانک مدیریت ارتباط با مشتری خودرو
برند خودرو سازی برند شرکت های دانش بنیان
بازاریابی عصبی/ مدیریت ریسک صنایع و شرکتهای دانش بنیان بازاریابی عصبی  
  نظریه های مدیریت