نام و نام خانوادگی: لعیا الفت

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت گرایش تحقیق در عملیات

ایمیل: olfat@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392838

ریاست دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی