اطلاعات تماس جشنواره


شماره تماس مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی: ۴۸۳۹۲۶۵۱ و ۴۸۳۹۲۶۵۳

شماره تماس دفتر ارتباط با صنعت: ۴۸۳۹۲۸۳۷

شماره فکس:44744357-48392896

لینک ثبت نام در جشنواره: https://evnd.co/tNcyN

آدرس ایمیل: roshana@atu.ac.ir

آدرس وب سایت: https:// goo.gl/hgpyGf