گروه مدیریت دولتی، شهری و کارآفرینی

گروه آموزشی مدیریت دولتی، شهری و کارآفرینی بر اساس برنامه مصوب کارشناسی رشته مدیریت دولتی توسط کمیته برنامه‌ریزی علوم اداره گروه علوم انسانی ستاد انقلاب فرهنگی ایجاد شد. از زمان تشکیل تا کنون به طور منظم در دوره روزانه و شبانه در مقطع کارشناسی پذیرش دانشجو داشته است.

دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در سال 1368 ایجاد و با داشتن فارغ‌التحصیل در چندین دوره هم‌اکنون دارای 65 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد روزانه و 7 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد شبانه است. با توجه به خط مشی گروه مبنی بر توسعه مقطع تحصیلات تکمیلی از چند سال قبل ایجاد دو دوره کارشناسی ارشد تحت عنوان مدیریت شهری و مدیریت طراحی سیستمها و روشها مورد مطالعه قرار گرفت و با ارائه شرح دروس و برنامه درسی مدیریت شهری به تصویب وزارت علوم رسید. هم اکنون 40 نفر دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مدیریت شهری مشغول تحصیل هستند و مجوز مدیریت طراحی سیستمها و روشها نیز مراحل نهایی خود را طی می‌کند و انشاء‌الله به زودی پذیرش دانشجو در این رشته خواهیم داشت.

مقدمات ایجاد دوره دکتری از سال 1372 شروع و بعد از نیازسنجی و تهیه برنامه دروس و اخذ مجوز از شوری عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم در سال 74 به تصویب نهایی رسید و اولین آزمون دوره دکتری رشته مدیریت دولتی در اردیبهشت 1375 برگزار و پذیرش دانشجو صورت گرفت. گرایشهای انتخاب شده توسط دانشجویان دکتری عبارتند از: خط مشی گذاری عمومی، مدیریت تطبیقی و توسعه رفتارسازمانی و منابع انسانی. همچنین برای ارتقاء هرم علمی هیئت علمی دانشگاه‌های کشور از سال تحصیلی 1382-1383 دوره خاص دکتری مربیان دانشگاه‌ها ایجاد گردید.

 

رشته و گرایش‌های گروه مدیریت دولتی، شهری و کارآفرینی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت تحول

مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

مدیریت تشکیلات و روشها

مدیریت رسانه

 مدیریت شهری

 مدیریت کارآفرینی

مدیریت دولتی

تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری عمومی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت تطبیقی و توسعه