به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند  

کلاس درس تفسير‌ موضوعي‌ نهج‌البلاغه استاد حسن زاده  مورخ 97/12/13 تشکیل نمی گردد.