• فرم‌ها

 

فرم های عمومی،آموزشی و پژوهشی 

 1. فرم شماره 1-پرسشنامۀ برگزاری همایش علمی داخلی
 2. پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده توسط دانشگاهها ومؤسسات پژوهشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
 3. مجموعه پرسشنامه‌ها و قراردادهای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی-فهرست
 4. مجموعه پرسشنامه‌ها و قراردادهای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی-متن اصلی پرسشنامه ها و قراردادها
 5. فرم شماره 8/1-برگ درخواست وام شهریه نوبت دوم دانشجویان پرداخت کننده شهریه
 6. فرم پیشنهاد پایان نامه
 7. فرم تصویب عنوان پایان نامه
 8. فرم درخواست اولیه تنظیم طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال)
 9. فرم درخواست اولیه تنظیم طرح پیشنهادی رساله (پروپوزال)

فرم های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 1. پرسشنامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی ـ پژوهشی
 2. پرسشنامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی ـ ترویجی
 3. فرم 3-پرسشنامه مخصوص سردبیر نشریه
 4. فرم 4-پرسشنامه مخصوص اعضاء هیأت تحریریه نشریه
 5. فرم 5-پرسشنامه مخصوص مدیرمسئول نشریه

فرم های دوره کارشناسی

 • فرم تسویه حساب مقطع کارشناسی

  فرم های دوره کارشناسی ارشد

  1. دستورالعمل و تقویم مراحل ثبت نام الکترونیکی
  2. فرم کارت دانشجویی پذیرفته شدگان
  3. فرم مشخصات پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد
  4. فرم نظام وظیفه
  5. فرم شماره 11-نمونه فرم، گواهی امضا و مهر تایید شده از سوی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  6. فرم شماره 12-نمونه امضا و فرم تایید شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی
  7. فرم شماره 13-فرم تایید فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی
  8. فرم معدل 14-آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی
  9. فرم شماره 15-فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی
  10. فرم انتخاب واحد درسی
  11. فرم تعیین زمان دفاع
  12. اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد
  13. فرم درخواست سنوات تحصیلی
  14. فرم تسویه حساب (انصرافی - انتقالی )
  15. فرم تقاضای تاییده تحصیلی مقطع کارشناسی
  16. فرم اطلاعیه جلسه دفاع
  17. فرم تسویه حساب آموزشی - پژوهشی
  18. فرم تسویه حساب آموزش محور

  فرم های دوره دکتری

  1. فرم کارت دانشجویی پذیرفته شدگان مقطع دکتری
  2. فرم مشخصات پذیرفته شدگان دکتری
  3. فرم نظام وظیفه
  4. فرم الف-آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز
  5. فرم ب-نمونه فرم، گواهی امضا و مهر تایید شده از سوی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-دکتری نیمه متمرکز
  6. فرم ج-نمونه امضا و فرم تایید شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی-دکتری نیمه متمرکز
  7. فرم د-فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی ارشد
  8. فرم ه-برگ تقاضانامه برای بهره مندی از مزایای آموزش رایگان-دکتری نیمه متمرکز