• آموزش


شیفت همکاران دانشکده مدیریت و حسابداری از تاریخ 99/10/13 لغایت 99/10/17

1399/10/12

شیفت همکاران دانشکده مدیریت و حسابداری از تاریخ 99/10/13 لغایت 99/10/17

شنبه:    13/10/99

اداره آموزش: خانم خداپرست داخلی 2841-آقای عطایی داخلی 2824-خانم کشاورز داخلی 2977-خانم حیدری داخلی 2822- خانم فرهادی داخلی2818-خانم ترابی داخلی 2825 خانم اخگری داخلی 2821- آقای رنجی داخلی2819- خانم سوری داخلی 2823- خانم مومنی داخلی2802- خانم دولتی داخلی 2820-

پژوهشی: خانم باقری داخلی 2835- خانم طبیب نیا داخلی2806     امور مالی:خانم کمیجانی داخلی 2811

مسئول دفتر: آقای گرشاسبی داخلی 2838    کتابخانه: آقای لطفی داخلی 2853- خانم وکیلی داخلی 2856                            

امور دانشجویی: خانم خدایی داخلی2816                             منشی گروه ها: آقای قانع داخلی 2832

اتاق اساتید:آقای قاسمی وند داخلی 2848- آقای سلطانی داخلی 2846

یکشنبه: 14/10/99

اداره آموزش: خانم خداپرست داخلی 2841-خانم دولتی داخلی 2820- خانم کشاورز داخلی2977-خانم فرهادی داخلی 2918-خانم حیدری داخلی 2822- خانم اخگری داخلی2821-خانم سالم داخلی 2893-خانم مومنی داخلی 2802- آقای عطایی داخلی 2824-  

مسئول دفتر : آقای مهدیئی داخلی 2838              پژوهشی:خانم طبیب نیا داخلی 2806-آقای پارسایی داخلی2834- خانم امینی سپهر داخلی 2848

امورمالی :خانم کمیجانی داخلی 2811        کتابخانه : آقای نورافروز داخلی 2857- آقای دولت آبادی داخلی 2852

اتاق اساتید:آقای قاسمی وند داخلی 2848-

دوشنبه:15/10/99

اداره آموزش: خانم خداپرست داخلی 2841-خانم صلواتی داخلی 2804- خانم سوری داخلی 2823-خانم حیدری داخلی2822-آقای رنجی داخلی 2819- خانم اخگری داخلی 2821-خانم کشاورز داخلی 2977-خانم فرهادی 2818-خانم باقری داخلی 2865

مسئول دفتر: آقای گرشاسبی داخلی 2838             پژوهشی: خانم باقری داخلی 2835

منشی گروه ها : آقای قانع داخلی 2832                    کتابخانه: خانم وکیلی داخلی 2856- آقای لطفی داخلی 2853

اتاق اساتید : آقای سلطانی داخلی 2846

سه شنبه:16/10/99

اداره آموزش: خانم خداپرست داخلی 2841-خانم صلواتی داخلی 2804- خانم مومنی داخلی 2802-خانم دولتی داخلی 2820-خانم کشاورز داخلی 2977- خانم فرهادی داخلی 2818-خانم حیدری داخلی 2822- خانم اخگری داخلی 2821- خانم ترابی داخلی 2825

مسئول دفتر:آقای مهدیئی داخلی 2838            کتابخانه: آقای نورافروز داخلی 2857- آقای دولت آبادی داخلی2852

اتاق اساتید : آقای قاسمی وند داخلی 2848-    آقای سلطانی داخلی 2846   

پژوهشی: آقای پارسایی داخلی 2834-

چهارشنبه:17/10/99

اداره آموزش: خانم خداپرست داخلی 2841-آقای رنجی داخلی 2819- آقای عطایی داخلی 2824-خانم سالم داخلی 2893-خانم سوری داخلی 2832- خانم باقری داخلی 2865- خانم اخگری داخلی 2821- خانم مومنی داخلی 2802-خانم رمضانی دانا داخلی2823-

مسئول دفتر : آقای گرشاسبی داخلی 2838          پژوهشی: خانم باقری داخلی 2835- خانم امینی سپهر داخلی 2848

کتابخانه: آقای لطفی داخلی 2853                       منشی گروه ها: آقای قانع داخلی 2832

اتاق اساتید : آقای قاسمی وند داخلی 2848 - آقای سلطانی داخلی 2846  امور دانشجویی: خانم خدایی داخلی2816 بازدید: 462


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج