سخنرانی اول

تعداد بازدید:۳۳

 :سخنرانی اول، موسسین دیجی کالا

مهندس سعید محمدی، کارشناس ارشدMBA (بازاریابی)       مهندس حمید محمدی، کارشناس ارشدMBA (بازاریابی)

               شریک موسس دیجی کالا                                                       شریک موسس دیجی کالا                            

 

زمان برگزاری:

شنبه 24 بهمن ماه  1394ساعت 11:30 الی 12:30

مکان برگزاری:

 

سالن آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی