مدیریت دولتی ،شهری و کارآفرینی

تعداد بازدید:۸۳

 

گروه مدیریت دولتی(دولتی،شهری و کارآفرینی)

گروه آموزشی مدیریت دولتی، شهری و کارآفرینی بر اساس برنامه مصوب کارشناسی رشته مدیریت دولتی توسط کمیته برنامه‌ریزی علوم اداره گروه علوم انسانی ستاد انقلاب فرهنگی ایجاد شد. از زمان تشکیل تا کنون به طور منظم در دوره روزانه و شبانه در مقطع کارشناسی پذیرش دانشجو داشته است.

دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در سال ۱۳۶۸ ایجاد وامروزه فارغ‌التحصیلان بسیاری با توجه به چندین دوره برگزاری دارا می باشد که در بخش های مختلف، مشغول خدمت رسانی می باشند. با توجه به خط مشی گروه مبنی بر توسعه مقطع تحصیلات تکمیلی از چند سال قبل ایجاد دو دوره کارشناسی ارشد تحت عنوان مدیریت شهری مورد مطالعه قرار گرفت و با ارائه شرح دروس و برنامه درسی مدیریت شهری به تصویب وزارت علوم رسید. هم اکنون نیز دانشجویان مدیریت شهری در مقطع ارشد مشغول تحصیل می باشند.

مقدمات ایجاد دوره دکتری از سال ۱۳۷۲ شروع و بعد از نیازسنجی و تهیه برنامه دروس و اخذ مجوز از شوری عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم در سال ۷۴ به تصویب نهایی رسید و اولین آزمون دوره دکتری رشته مدیریت دولتی در اردیبهشت ۱۳۷۵ برگزار و پذیرش دانشجو صورت گرفت. گرایشهای انتخاب شده توسط دانشجویان دکتری عبارتند از: خط مشی گذاری عمومی، مدیریت تطبیقی و توسعه رفتارسازمانی و منابع انسانی.گروه مدیریت دولتی در قالب پردیس دانشگاه علامه طباطبائی نیز پذیرش دانشجویان همه رشته گرایش ها در 2 مقطع ارشد و دکترا را دارد.

 

رشته و گرایش‌های گروه مدیریت دولتی، شهری و کارآفرینی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت دولتی گرایش خط مشی گزاری

 مدیریت شهری

 مدیریت کارآفرینی

 

مدیریت دولتی گرایش تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری عمومی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه