اخبار

اخبار و رویدادها

اجاره، اماکن فیزیکی و امکانات علمی- آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشگاه علامه طباطبائی آمادگی دارد در قالب قرارداد اجاره،امکانات علمی- آموزشی خود را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری

پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان

پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی سال 94 با حضور خانواده ایشان در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار شد.

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی سال 94 با حضور خانواده ایشان در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار شد.

فراخوان بورس های بین المللی جهت دانشجویان واجد شرایط تحصیلات تکمیلی

فراخوان بورس های بین المللی جهت دانشجویان واجد شرایط تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه ها

اجاره، اماکن فیزیکی و امکانات علمی- آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشگاه علامه طباطبائی آمادگی دارد در قالب قرارداد اجاره،امکانات علمی- آموزشی خود را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری

پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان

پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی سال 94 با حضور خانواده ایشان در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار شد.

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی سال 94 با حضور خانواده ایشان در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار شد.

فراخوان بورس های بین المللی جهت دانشجویان واجد شرایط تحصیلات تکمیلی

فراخوان بورس های بین المللی جهت دانشجویان واجد شرایط تحصیلات تکمیلی

دسترسی