اخبار

اخبار و رویدادها

جلسه کرسی ترویجی نظریه پردازی

جلسه کرسی ترویجی نظریه پردازی - "روش شناسی پژوهش های پسا نوین گرا در مطالعات سازمانی"

آموزش‌های آزاد دانشگاه در راستای ارتقاء مهارت های عملی

آموزش‌های آزاد دانشگاه در راستای ارتقاء مهارت های عملی

پذیرش دانشجو بدون آزمون

پذیرش دانشجو بدون آزمون(استعداد درخشان )

مواد درسی آزمون جامع دکتری خرداد ماه 96

مواد درسی آزمون جامع دکتری خرداد ماه 96

سخنرانی خدمات کسب و کار در حوزه گردشگری و توسعه دانشگاهی

سخنرانی خدمات کسب و کار در حوزه گردشگری و توسعه دانشگاهی

ثبت نام اساتید در دوره دوم مدرسه روش تحقیق

ثبت نام اساتید در دوره دوم مدرسه روش تحقیق

اطلاعیه ها

مواد درسی آزمون جامع دکتری خرداد ماه 96

مواد درسی آزمون جامع دکتری خرداد ماه 96

ثبت نام اساتید در دوره دوم مدرسه روش تحقیق

ثبت نام اساتید در دوره دوم مدرسه روش تحقیق

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برای سال تحصیلی 97-96 دانشجوی دوره دکتری (سهمیه استعداد درخشان ) می پذیرد

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برای سال تحصیلی 97-96 دانشجوی دوره دکتری (سهمیه استعداد درخشان ) می پذیرد

برگزاری آزمون آمادگی تافل دانشگاه در تاریخ 1395/12/13

برگزاری آزمون آمادگی تافل دانشگاه در تاریخ 1395/12/13

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند

دورۀ آمادگی آزمون تافل، دورۀ مدیریت ارشد کسب کار MBA ، دورۀ مدیریت عالی کسب و کار DBA، کارگاه های مهارت افزائی

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه برای سال تحصیلی 97-96 ( سهمیه استعدادهای درخشان )

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه برای سال تحصیلی 97-96 ( سهمیه استعدادهای درخشان )

تب دانشگاه علامه

دسترسی