• جلسات دفاع

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای طاها منصوری 

موضوع پایان نامه: طراحی مدلی جهت کشف تقلب در کسب و کار های مبتنی بر بزرگ داده

استاد راهنما: جناب آقای دکتر تقوا

استاد مشاور: جناب آقای دکتر فیضی - جناب آقای دکتر اخگر

استاد داور:جناب آقای دکتر تقوی فرد-جناب آقای دکتر شهابی

زمان دفاع:بیست و هفتم مهر ماه 1395 ساعت 12:00

 

 


 

برگزاری جلسه دفاع خانم نازنین نیک اقبال 

موضوع پایان نامه: رابطه رفتار گردشگر و تولید پسماند در مقصد گردشگری

استاد راهنما: دکتر اسماعیل قادری

استاد مشاور: دکتر فاطمه یاوری

استاد داور: دکتر مجتبی محمود زاده

زمان دفاع: ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۵، ساعت ۸ صبح