اطلاعات تماس کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری

Untitled Document

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره فاکس

۱

ریحانه سید وکیلی

مسئول کتابخانه

2856

44744360

48392857

۲

سمیه روشن

سازماندهی دانش

2857

 

 

۳

علی حسین نورافروز

مرجع و پایان نامه

2854

 

۴

سید رضا قدرت

نشریات ادواری

2855

۵

اصغر دولت آبادی

امانت

2852

***پیش‌شماره  تلفن داخلی بخش‌ها: ۴۸۳۹***
***شماره تلفن‌خانه دانشگاه: ۴۸۳۹۰۰۰۰***