اطلاعات تماس جشنواره


شماره تماس مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی: ۴۸۳۹۲۶۵۱ و ۴۸۳۹۲۶۵۳

شماره تماس دفتر ارتباط با صنعت: ۴۸۳۹۲۸۳۷

شماره فکس:44715663

لینک ثبت نام در جشنواره: https://evnd.co/Vp0yK

آدرس ایمیل: roshana.atu@gmail.com

آدرس وب سایت: https://goo.gl/uM33Ud