به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس درس جغرافياي‌ جهانگردي‌ ايران  استاد  رهنمایی روز سه شنبه مورخه 97/02/18 تشکیل نمی گردد