اخبار

اخبار و رویدادها

فراخوان طرح پسا دکتری وزارت صنعت معدن و تجارت

فراخوان طرح پسا دکتری وزارت صنعت معدن و تجارت

برگزیده کشوری سیزدهمین جایزه افضلی پور

برگزیده کشوری سیزدهمین جایزه افضلی پور

طرح آموزش تدبیر زندگی دانشجویی

طرح آموزش تدبیر زندگی دانشجویی

کرسی ترویجی نقد نظریه پردازی چند سطحی در تئوری سازمان و مدیریت

کرسی ترویجی نقد نظریه پردازی چند سطحی در تئوری سازمان و مدیریت

فراخوان امریه سربازی

فراخوان امریه سربازی

اعطای تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نوورود در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اعطای تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نوورود در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اطلاعیه ها

فراخوان طرح پسا دکتری وزارت صنعت معدن و تجارت

فراخوان طرح پسا دکتری وزارت صنعت معدن و تجارت

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

فراخوان بورس دوره دکتری و پسا دکتری دانشگاه ارفورت آلمان

فراخوان بورس دوره دکتری و پسا دکتری دانشگاه ارفورت آلمان

نحوه پذیرش دانشجو برتر دروه کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان)

نحوه پذیرش دانشجو برتر دروه کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان)

دعوت به همکاری شرکت بهران

دعوت به همکاری شرکت بهران

سازمان امور دانشجویان کشور در مورد امکان تهیه کارت شناسایی بین المللی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه و برخورداری از مزایای کارت یاد شده

سازمان امور دانشجویان کشور در مورد امکان تهیه کارت شناسایی بین المللی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه و برخورداری از مزایای کارت یاد شده

تب دانشگاه علامه

دسترسی