اخبار

اخبار و رویدادها

برگزاری آزمون آمادگی تافل دانشگاه در تاریخ 1395/12/13

برگزاری آزمون آمادگی تافل دانشگاه در تاریخ 1395/12/13

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند

دورۀ آمادگی آزمون تافل، دورۀ مدیریت ارشد کسب کار MBA ، دورۀ مدیریت عالی کسب و کار DBA، کارگاه های مهارت افزائی

انتخاب دکتر سید علی اکبر افجه ای بعنوان استاد نمونه کشوری

انتخاب دکتر سید علی اکبر افجه ای بعنوان استاد نمونه کشوری

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه برای سال تحصیلی 97-96 ( سهمیه استعدادهای درخشان )

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه برای سال تحصیلی 97-96 ( سهمیه استعدادهای درخشان )

بورس تحصیلی دولت مجارستان

بورس تحصیلی دولت مجارستان

اعلام مرحله سوم برندگان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

اعلام مرحله سوم برندگان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه ها

برگزاری آزمون آمادگی تافل دانشگاه در تاریخ 1395/12/13

برگزاری آزمون آمادگی تافل دانشگاه در تاریخ 1395/12/13

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند

دورۀ آمادگی آزمون تافل، دورۀ مدیریت ارشد کسب کار MBA ، دورۀ مدیریت عالی کسب و کار DBA، کارگاه های مهارت افزائی

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه برای سال تحصیلی 97-96 ( سهمیه استعدادهای درخشان )

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه برای سال تحصیلی 97-96 ( سهمیه استعدادهای درخشان )

اعلام مرحله سوم برندگان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

اعلام مرحله سوم برندگان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

فراخوان پژوهانه

از کلیه اعضای محترم هیات علمی که متقاضی دریافت پژوهانه (Grant) می باشند دعوت می شود نسبت به تکمیل مستندات پژوهشی خود و ارسال فرم درخواست تخصیص پژوهانه در سامانه مدیریت پژوهشی دانشگاه تا تاریخ 15/12/95 اقدام نمایند. مستندات مورد ارزیابی از اول بهمن 93 لغایت بهمن 94 می باشد. مستندات پژوهشی اعضای جدید الورود و متقاضیانی که تابحال از گرنت استفاده ننموده اند از اول بهمن 92 لغایت اول بهمن 94 محاسبه می گردد. لطفاجهت کسب اطلاعات بیشتر به اخبار سایت دانشکده مراجعه نمایید.

فرم خام قرارداد آموزش یاری و پژوهش یاری به همراه فرم گزارش پیشرفت کار دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان در سال تحصیلی 96-95

فرم خام قرارداد آموزش یاری و پژوهش یاری به همراه فرم گزارش پیشرفت کار دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان در سال تحصیلی 96-95

تب دانشگاه علامه

دسترسی