اخبار

اخبار و رویدادها

رخداد "یکروز با فناوری"

رخداد "یکروز با فناوری" جهت معرفی و تشریح خدمات راه اندازی و ارائه شده مرکزفناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه و برگزاری کارگاه های مورد نیاز در راستای رفع مشکلات کاربری برنامه ریزی شده است. تاریخ در نظر گرفته شده برای دانشکده مدیریت و حسابداری، روز چهارشنبه مورخ 97/8/30 می باشد

معرفی خدمات سازمان جهانی ISIC

معرفی خدمات سازمان جهانی ISIC از جمله صدور کارت بین‌المللی مختص دانشجویان و اعضای هیأت علمی

کرسی ترویجی تحلیل سیستمی مفهوم تقوا در قرآن

کرسی ترویجی تحلیل سیستمی مفهوم تقوا در قرآن

ارائه پروژه جایگزین خدمت نظام وظیفه به دانش آموختگان و دانشجویان برتر

ارائه پروژه جایگزین خدمت نظام وظیفه به دانش آموختگان و دانشجویان برتر

نشست هم اندیشی اساتید دانشکده مدیریت و حسابداری

نشست هم اندیشی اساتید دانشکده مدیریت و حسابداری

امریه سربازی سازمان بازرسی کشور

امریه سربازی سازمان بازرسی کشور

اطلاعیه ها

ارائه پروژه جایگزین خدمت نظام وظیفه به دانش آموختگان و دانشجویان برتر

ارائه پروژه جایگزین خدمت نظام وظیفه به دانش آموختگان و دانشجویان برتر

فراخوان طرح پسا دکتری وزارت صنعت معدن و تجارت

فراخوان طرح پسا دکتری وزارت صنعت معدن و تجارت

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

فراخوان بورس دوره دکتری و پسا دکتری دانشگاه ارفورت آلمان

فراخوان بورس دوره دکتری و پسا دکتری دانشگاه ارفورت آلمان

نحوه پذیرش دانشجو برتر دروه کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان)

نحوه پذیرش دانشجو برتر دروه کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان)

دعوت به همکاری شرکت بهران

دعوت به همکاری شرکت بهران

دسترسی