اخبار

اخبار و رویدادها

معرفی بورسیه تحصیلی موسسه حامی علوم انسانی

معرفی بورسیه تحصیلی موسسه حامی علوم انسانی

مدیریت آموزش آزاد دورۀ آمادگی آزمون زبان آیلتس را برگزار می کند

مدیریت آموزش آزاد دورۀ آمادگی آزمون زبان آیلتس را برگزار می کند

آغاز فرآیند اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

آغاز فرآیند اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه آزمون جامع دکتری

اطلاعیه آزمون جامع دکتری

بورس تحصیلی مالزی2018

بورس تحصیلی مالزی2018

فراخوان برگزاری دوره های مدرسه تابستانی دانشگاه چلیابینسک روسیه

فراخوان برگزاری دوره های مدرسه تابستانی دانشگاه چلیابینسک روسیه

اطلاعیه ها

سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی

سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی با همکاری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران

بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی

بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

ثبت نام کارگاه های آموزشی «کار با نرم افزار MAXQDA» و «روش تحقیق آمیخته»

ثبت نام کارگاه های آموزشی «کار با نرم افزار MAXQDA» و «روش تحقیق آمیخته»

اطلاعیه سامانه ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

اطلاعیه سامانه ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

برگزاری مدرسه تابستانی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه اسلینگن آلمان

برگزاری مدرسه تابستانی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه اسلینگن آلمان

تب دانشگاه علامه

دسترسی